fbpx

Веси ли?
 • Tози сайт е ЛИЧНОТО ми пространство в Интернет и аз държа да ми е уютно и комфортно тук.  Значение за мен имат и коментарите след всеки текст. Това е лична територия и тук преобладава моята гледна точка.
 • Нямам желание да превръщам личния си сайт в обществена трибуна или дискусионен форум. С удоволствие ще прочета всяко мнение, ако е вежливо, искрено и добронамерено.
 • Всеки коментар може да бъде оставен без последствие или пък изтрит без обяснение.
 • Всички коментари се нареждат на опашка за преглед и одобрение. Коментари, които не добавят нищо ново по темата, такива с размер на статия, дразнещи или пък анонимни коментари, не се одобряват. Коментарите на български език трябва да бъдат написани на кирилица, а тези на английски с латиница. Без значение на какъв език са, очаквам коментарите да бъдат написани грамотно.
 • Коментар с откровено користна цел, който препоръчва алтернативен сайт, продукт, услуга или концепция, конкурентна на тази, за коята аз съм писал, най-вероятно няма да бъде одобрен.
 • Моля да не ме въвличайте в съучастие. Ако забележите недобронамерен коментар, който съм пропуснал, ме уведомете.
 • Ако оставите email адрес – той няма да се публикува и е единствено за моя информация. IP адресите на машината, от която изпращате коментар се записват автоматично, но не се публикуват.
 • Правила за коментиране на публикации vesi.li:
 • Кажете нещо стойностно. Добавете нещо ново, което останалите биха искали да прочетат. Не се чувствайте длъжни да коментирате всеки текст, ако нямате какво да кажете по темата му.
 • Пишете възпитано и с нужната любезност. В коментарите си третирайте останалите така, както бихте искали да се отнасят към вас.
 • Нека това, което казвате да бъде в контекста на основната тема. За общи дискусии и празни приказки има достатъчно форуми.
 • Цитирайте и посочвайте прецизно факти и информация, за да има полза за останалите.
 • Ако не сте съгласни с мен или някой друг коментиращ, изразете несъгласието си любезно и с уважение към различната гледна точка.
 • Допускайте възможността за грешка или неточност в изказа на тези, споделили свое мнение преди.
 • Дискутирайте темата, а не хората зад едно или друго мнение и избягвайте квалификации.
 • Не иронизирайте и не проявявайте агресия.
 • Пишете грамотно и на кирилица.
 • Няма механизъм за оспорване и модериране на коментарите. Не обяснявам никое свое решение за модерация. Ако правилата тук не допадат на някой, той е в правото си да не коментира повече.
 • Авторско право

   

   • Използването на съдържание от този сайт е обвързано с действащото законодателство за авторско право и сродните му права. Разпространявам съдържание под Creative Commons (CC) договори за използване. Това не подменя концепцията за авторско право, а само прави инструментариума по гъвкав. В основата си това означава, че аз продължавам да притежавам всички авторски права върху моите творби, но запазвам изрично само някои от тях. На практика всеки може напълно свободно да свали почти всички текстове, снимки, звуково или видео съдържание от vesi.li; да го споделя с приятели, да го споделя или вгражда в свои сайтове или блогове, но това трябва да бъде съгласно съответния Creative Commons договор за използване.

   

   • Текстове, аудио, снимки и видео – освен където изрично не е упоменато друго, такъв тип съдържание от моите сайтове може да се използва под условията на договора Creative Commons Признание.

   

   • Насърчавам използването на релевантни извадки от съдържанието, които да се цитират и коментират, с обратна препратка към този сайт – на това е базирана Мрежата. Моля, не използвайте цяла статия в друг сайт без съответното признание като посочване на името ми с линк към този сайт, това няма да е честна употреба и накърнява оригиналният автор, прекъсвайки връзката между него и творбата му.

   

   • Моля да ме информирате, че ползвате съдържание чрез мои RSS емисии за друг публично-достъпен сайт. Можете да го правите и без позволение, разбира се, просто бих искал да зная.

   

   • Всички нарушения са неприемливи и нарушителите могат да бъдат преследвани. Ако нещо е останало неясно или ви е нужно специално разрешение за изключение, просто попитайте.

   

   • Логото vesi.li е мое дело и е направено с помощта на сина ми Ангел.

   

  Resume
  PERSONAL INFORMATION Vesela Angelova
   EMAIL:
   vesi@vesi.li
  Female | Date of birth 2 Oct 1975

   

  POSITION Accounting/Auditing

   

  WORK EXPERIENCE

   

  Mar 2014–Feb 2017 Senior AR & Dispute management
  Sutherland Global Services Bulgaria Ltd
  Properly document all dispute resolution efforts for both follow-up and audit purposes; Immediately engage the management team when identifying any significant account deterioration and any critical disputes; highlight to management any potential bad debt accounts;

  Immediately engage the management team when identifying any significant account deterioration and any critical disputes; highlight to management any potential bad debt accounts;

  Immediately engage the management team when identifying any significant account deterioration and any critical disputes; highlight to management any potential bad debt accounts;

  Accurately maintain all customer accounts (Customer contacts, sales contacts, VAT numbers, etc);

  Ensure all activities are completed timely and in line with the country SLA`s;

  Identify areas for process improvements;

  Assist in special projects as directed by management;

  Verifies validity of account discrepancies by obtaining and investigating information from sales, customer care departments, and from customers themselves;

  Resolves valid or authorized deductions by entering adjusting entries;

  Resolves invalid or unauthorized deductions by following pending deductions procedures;

  Resolves collections by examining customer payment plans, payment history, credit line; coordinating contact with collections department;

   

  Jan 2011–Dec 2012 Senior AR & Dispute Management
  Sutherland Global Services Bulgaria Ltd
  Properly document all dispute resolution efforts for both follow-up and audit purposes;

  Immediately engage the management team when identifying any significant account deterioration and any critical disputes; highlight to management any potential bad debt accounts;

  Accurately maintain all customer accounts (Customer contacts, sales contacts, VAT numbers, etc);

  Ensure all activities are completed timely and in line with the country SLA`s;

  Identify areas for process improvements;

  Assist in special projects as directed by management;

   

  Sep 2009–Dec 2010 AR & Collections Executive
  Sutherland Global Services Bulgaria Ltd
  I have worked for Danish market as daily monitor and collect Dell’s outstanding balances.

  Responsible for all Cash Collection and Allocation activities in order to ensure that the DSO and bad debt targets are met;

  Monitor the assigned portfolio, identify delinquent accounts and promptly calling the customers once the account(s) become past due;

  Follow-up on customer’s payment commitments & broken promises;

  Execute the Collection & Dunning tasks according to the agreed time frames & SLA’s;

  Produce regular weekly / monthly reports to show performance/trends etc, identify problems and take immediate corrective action;

  Support the Monthly and Annual closing activities (e.g. balance confirmations);

  Ensure that all the Late Payers are contacted on a monthly basis using any of the collection tools;

  Negotiate with customers in order to ensure the immediate payment of all outstanding invoices; mediate payment arrangements to ensure that invoiced debts do not become doubtful or bad.

   

  Mar 2008–Aug 2009 Web design projects with ZenCart, WordPress
  Self Employed
  Completed web design projects with WordPress

   

  Sep 2007–Feb 2008 Combining video and audio records
  Danish-German chemical project (Camtasia program)
  Combining video and audio records using Camtasia program for Chemical Education project

   

  Jan 2007–Jun 2007 SPSS program arranged by psycho tests
  Copenhagen University
  SPSS program arranged by psycho tests

   

  Jan 2003–Sep 2004 Revenue services administration controller
  National Revenue Agency, branch Triaditza, Sofia
  Controlling and auditing different private companies

   

  Jan 1999–Mar 2002 Revenue services administration expert
  National Revenue Agency, branch Sredetz, Sofia
  Controlling and auditing annual tax returns and declarations

   

  Jan 1994–Jul 1999 Revenue services operator
  National Revenue Agency, Branch Plovdiv
  Tax operation support

   

  EDUCATION AND TRAINING

   

  Feb 2006–Feb 2008 Multimedia designer course – UK
  Copenhagen Technical Academy, Denmark
  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Image Ready, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Macromedia Flash (Action Script), CSS/HTML, PHP, Camtasia, ZenCart, WordPress.

   

  Oct 1999–Jun 2001 M.Sc. International Economic Relations
  Plovdiv University, Plovdiv, Bulgaria
  Subject: “Economics trade”

   

  Oct 1995–Jun 1999 B.Sc. Industrial Economy
  Economics University – Varna, Bulgaria
  Subject: “Economics and Management of Industry”

   

  PERSONAL SKILLS

   

  Mother tongue(s) Bulgarian
  Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING
  Listening Reading Spoken interaction Spoken production
  English B2 B2 B2 B2 B2
  Danish B2 B2 B1 B1 B1
  Prøve i Dansk 3
  German B1 B1 A2 A2 A2
  Levels: A1 and A2: Basic user – B1 and B2: Independent user – C1 and C2: Proficient user

  Common European Framework of Reference for Languages

   

  Communication skills Working in multi-country environment, with multi-site teams

  Danish culture and language experience after spending 3 years in Copenhagen, Denmark

   

  Organisational / managerial skills Both experience in International Environment and Government Tax Administration

   

  Digital competence Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Image Ready, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Macromedia Flash (Action Script), CSS/HTML, PHP, Camtasia, ZenCart, WordPress.

   

  Other skills Solid experience in VAT area

  Combining Finance, Multimedia, and Computer skills and consistently improve them

  Copyright
  • Use of my content is bound by standard copyright law. It is distributed under Creative Commons (CC) licenses. This doesn’t replace copyright but it makes the terms more flexible. Basically, this licensing means that I still own full copyright for my work, but I reserve only some rights on it. Anyone is free to download almost all texts, pictures or videos from vesi.li; share them with friends; republish or embed them on their website or blog. But this use must be made within the terms of the respective Creative Commons license. See below.
  • Text-based content, audio, pictures and videos – except where otherwise noted, this kind of content on my websites is licensed under a Creative Commons Attribution license.
   I encourage people to use excerpts of this site and comment on it with links back to this site — that’s what the Net is based on. Please do not simply repost entire articles on another site without respective attribution or without mentioning my name with a link to this site, that is not fair use and hurts the original author by disconnecting them from the content.
  • It will be great if you can inform me that you are syndicating my RSS feeds onto another public site. You can do it without permission, but please just let me know.
  • All violations are unacceptable and trespassers can be prosecuted. If anything is not clear or you need any special permission for an exception, just ask.
  • The vesi.li logo is designed by me with help of my son Angel.